Mu dheidhinn nan Duaisean

Tachartas Duaisean Gàidhlig na h-Alba 2016
Ceann-latha 16 Samhain 2016
Càite An Taigh-òsta Grand Central, Glaschu
Cuin 18.30
Aodach Deise
Fear/Bean an Taighe Cathaidh NicDhòmhnaill,
Craoladair Albannach

Clàr-ama:

19:00 Fàilteachas le Deochan
19:30 Aoighean a’ dol gu Dìnnear
19:45 Fàilte
21:30 21:30 Duaisean & Cuirm
23:00 Carbadan

Chan eil prìs na tiogaid a’ gabhail a-staigh àite-fuirich.

Daily Record logo

Sponsors Bord Na Gaidhlig MG Alba Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Thorntons Investments Media Scotland Events