Cuirm nan Duaisean


15 Samhain 2017
2017-11-15 18:00:00 2017-11-15 22:30:00 Europe/London Scottish Gaelic Awards 2017 Mar phàirt de dh'oidhirpean an Daily Record gus beairteas gach taobh de chultar na h-Alba a thoirt am follais, agus às dèidh mar a shoirbhich do na Duaisean Gàidhlig ann an 2016, tha e na adhbhar moit dhuinn a bhith cur na h-iomairt air bhog airson duaisean 2017 còmhla ri ar prìomh luchd-urrais, Bòrd na Gàidhlig. An Taigh-òsta Grand Central, Glaschu Kirsty Loughlin kirsty.loughlin@trinitymirror.com

An Taigh-òsta Grand Central, Glaschu

6f

Deise


Clàr-ama

6.00f - Fàilteachas le Deochan

6.30f - Aoighean a' dol gu na Bùird

6.45f - Fàilte

7.00f - Ceòl is Dibhearsain

7.15f - Dinnear

8.45f - Cuirm nan Duaisean

10.30f - Carbadan