Tiogaidean

Mura faic sibh am foirm seo cliogaibh an seo.

Gus àite a ghleidheadh aig na Duaisean Gàidhlig cuiribh fios gun sgioba thachartasan air 0141 309 4906.

Faodaidh sibh tiogaidean fa leth no bùird airson 10 a cheannach airson an tachartais seo. Thèid tiogaidean a reic ris a' chiad fheadhainn a dh'iarras iad agus seach gu bheil sinn an dùil gum bi iarrtas mòr ann airson tiogaidean, tha sinn a' moladh gun glèidh sibh tiogaidean cho luath 's as urrainn dhuibh.

Mar phàirt de phrìs na tiogaid gheibh sibh:

  • Fàilteachas dheochan ron dinneir
  • Prògram oifigeil an tachartais
  • Dinnear le 3 cùrsaichean
  • Cuirm le ceòl is dibhearsain

  • Thèid far am bi daoine le tiogaidean singilte a' suidhe a roghnachadh le Media Scotland Events. Nuair a ghlèidheas buidheann barrachd air aon bhòrd, nì Media Scotland Events an dìcheall gus dèanamh cinnteach gu bheil na bùird cho faisg 's a ghabhas air a chèile.

    Urrasachd

    Cuiribh fios thugainn ma tha sibh ag iarraidh taic urrasachd a thoirt do na Duaisean Gàidhlig