Tiogaidean & Urrasachd

A’ Gleidheadh Thiogaidean

Faodaidh sibh tiogaidean fa leth no bùird a cheannach airson an tachartais seo. Thèid tiogaidean a reic ris a’ chiad fheadhainn a dh’iarras iad agus seach gu bheil sinn an dùil gum bi iarrtas mòr ann airson tiogaidean, tha sinn a’ moladh gun till sibh am foirm-bucaidh agaibh cho luath ’s as urrainn.

Thoiribh foirm a-nuas an seo airson àiteachan a ghleidheadh no glèidhibh na tiogaidean agaibh tro e-brite gu h-ìosal.

E-Brite link

Mar phàirt de phrìs na tiogaid gheibh sibh:

  • Fàilteachas dheochan ron dinnear
  • Prògram oifigeil an tachartais
  • Dinnear le 3 cùrsaichean
  • Cuirm le ceòl is dibhearsain

Tiogaidean fa leth: £75 + VAT

Bòrd airson 10: £750 + VAT

Chan fhaighear àite-fuirich mar phàirt den tiogaid.

Roghainnean pàighidh

Cuiribh Scottish Daily Record & Sunday Mail Ltd air seicichean le ur toil agus cuiribh iad gu:

Kirsty Loughlin
Duaisean Gàidhlig na h-Alba
1 An Chidhe Mheadhain
Glaschu,
G3 8DA

Cuiribh fios gu Kirsty Loughlin, air 0141 309 3885 no le post-d gu kirsty.loughlin@trinitymirror.com

Cairtean creideis & cunntais / A’ faighinn fàirdeal

Gabhaidh sinn ri gach prìomh chairt creideis no cunntais agus ma tha companaidh clàraichte agaibh, faodaidh sinn fàirdeal a chur thugaibh. Cuiribh fios gu Carrie McGill, air 0141 309 3885 no le post-d gu kirsty.loughlin@trinitymirror.com

Nòta - Cha tèid tiogaidean a chur thugaibh gus an tèid am fàirdeal a phàigheadh.

Urrasachd

Tha diofar ìrean taice ann do luchd-urrais rim faotainn airson an tachartais seo, bho thaic do dhuais gu taic don chlàr-bìdh.

Gus bruidhinn mu na cothroman a th’ ann taic a thoirt do na duaisean, cuiribh fios gu Debbie Caldwell, air 0141 309 1475 no le post-d gu email debbie.caldwell@trinitymirror.com.

Daily Record logo

Sponsors Bord Na Gaidhlig MG Alba Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Thorntons Investments Media Scotland Events